Beste survivalaars en ouders van onze jeugdleden,

In april informeerden we jullie over de mondelinge overeenkomst met jongerenhuis Harreveld tot aankoop van het bos. Gisteren, vrijdag 25 augustus hebben we de definitieve koopakte getekend. Daarmee is “ons” bos nu echt ons bos! 

Net als andere jaren gaan we ook dit najaar een aantal zaterdagen klussen in het bos. Hiervoor zijn 3 zaterdagen gepland: 16, 23 en 30 september tussen 8:00 en 12:00 uur. Drie zaterdagen, zodat iedereen minimaal één keer haar/zijn steentje kan bijdragen voor het onderhouden van het bos.

Leden, oudere jeugdleden en ouders van onze jeugdleden, we zien jullie graag!

Opgave en informatie via de groeps-app ‘survivalbos’. Als je nog niet in deze groeps-app zit, doe dan een bericht aan Rudy 06-30807403 of Dianne 06-10619758, zodat je toegevoegd wordt.

Allen een sportief survivalseizoen gewenst en tot ziens in het bos,

Bestuur trainingsgroepen SSH

Susan, Carl, Ingmar, Marcel, Rudy Stijn en Dianne

Bookmark the permalink.

Comments are closed.